Ved Røyken og Omegn Dyreklinikk bruker vi ultralyd ved mange av våre indremedisinske utredninger. Vi har en god ultralydmaskin fra GE og personell som er godt trent og kurset i ultralyddiagnostikk. Ved mange lidelser anser vi ultralyd som et av våre viktigste verktøy; her ser vi alvorlighetsgraden av sykdommen og av og til er ultralyd det som verifiserer problemet der andre hjelpemidler kommer til kort. Vi bruker hyppig ultralyd til diagnostikk av blant annet leverproblemer, nyreproblemer, svulster, sykdommer i urinblære, prostataproblemer etc.

Vi foretar også drektighetsdiagnostikk ved bruk av ultralyd.

Viktig før ultralydtimen din: Skal det tas ultralyd av tarm, må dyret være fastet i minst 1 døgn før undersøkelsen. Det må også luftes godt før timen så tarmen er tømt så godt som mulig. Skal det tar ultralyd av urinblære, er det en fordel om dyret ikke har urinert rett før det kom inn på klinikken. Svært ofte må dyr sederes for ultralydundersøkelser. Snakk gjerne med dyrlegen på forhånd, så får du vite hva som gjelder for ditt dyr.