Her følger en oversikt over noen av prisene våre. Det er ikke mulig å oppgi priser på alle undersøkelser og behandlinger her da disse varierer med art, størrelse på dyret, lokalisasjon av feks en svulst, underliggende forhold som krever egne protokoller for feks anestesi osv. Vi er åpne om prisene våre og forsøker å opplyse kundene om kostnader før undersøkelser og behandlinger. Dersom vi underveis i en behandling oppdager forhold som må undersøkes nærmere, drøfter vi saken med dyrets eier før vi går videre. Alle priser er oppgitt med 25% mva. For alle behandlinger som krever anestesi er helsekontroll, multimodal smertelindring, narkoseovervåkning utført av dyrepleier med kompetanse innen dette, væskebehandling (der dette er den beste behandling for dyret), hospitalisering ved klinikken inkl overvåkning, stell, mat etc, informasjon til eier ved utskrivning, sårkontroll og stingfjerning (der dette er nødvendig) inkludert i prisen. Ofte vil vi anbefale en blodprøve før anestesien. Dette kommer i tillegg til oppgitt pris. Sårbeskyttelse som halskrage eller body kommer også i tillegg. For alle behandlinger innen rehabilitering og fysioterapi er en kontroll av pasientens problem inkludert i prisen. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endrede priser på medisiner/utstyr fra våre leverandører.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss vedr andre priser. Vi vil også understreke at det er svært viktig at du spør dersom du lurer på noe eller dersom det er noe vi har snakket om som du ikke riktig har forstått!

OBS Prisene er i endring. Det vil være noe avvik fra nedenfor oppgitte priser, spør oss!

Prisliste RODK 2018-2.jpg
Prisliste RODK 2015.jpg