Ved Røyken og Omegn Dyreklinikk utføres en god del kirurgi. I særlig grad bløtvevsoperasjoner utføres, slike som fjerning av svulster, livmoroperasjoner, kastrasjoner, keisersnitt, fremmedlegemeoperasjoner, analsekkoperasjoner med mer. Med enkelte unntak, blir de fleste ortopediske inngrep bli henvist til spesialister innen dette. Sammen med vårt komplette rehabiliteringstilbud kan vi nå følge pasienten fra diagnostisering og hele veien til den er friskmeldt.

Uansett hvor friskt et dyr eller for den saks skyld et menneske er, vil narkose/anestesi og operasjoner alltid innebære en viss risiko. For å minimere risikoen er det viktig at veterinæren utfører en helseundersøkelse før operasjonen. En blodprøve er ofte også viktig for å avdekke eventuelle tidlige tegn på sykdom, anemi eller annet som kan gjøre operasjonen ekstra risikofylt. Operasjoner blir utført under gassanestesi med god overvåking. Pasienten blir lagt i sedasjon (lett søvn) for klipp, vask, nedleggelse av tube i luftrøret (til gassanestesien), innleggelse av venekateter med mer. Smertestillende medisin blir gitt før operasjonen. Under operasjonen gjør vi ved Røyken og Omegn Dyreklinikk narkosen så trygg som mulig ved å ha gode rutiner for overvåking av pasienten. I tillegg til viktige parametre som respirasjon, slimhinner, reflekser og hjerterytme, har vi apparatur koblet til pasienten som overvåker puls, oksygenmetning, nivå av karbondioksid i blod, EKG, blodtrykk, kroppstemperatur og respirasjon. Vi ønsker på denne måten å sikre at pasientene våre skal ha det så trygt og godt som mulig under en operasjon.

Også etter operasjonen passer vi på at pasienten har det bra og at alt er som det skal. Derfor er pasienten innlagt hos oss operasjonsdagen, den får væske intravenøst før, under og etter operasjonen etter behov, ekstra varme og ekstra tilførsel av oksygen hvis den trenger dette. Pasienten er nok sliten etter operasjonen, men den er våken når den hentes på et tidspunkt som er avtalt med eier. Eier vil få de opplysningene som trengs til perioden etter operasjonen. En slik etterbehandlingsplan sikrer så godt det lar seg gjøre at pasienten har det bra også i tiden etter operasjonen og slik at nødvendig behandling av dyret blir iverksatt. Sting skal som regel fjernes ved dyreklinikken etter 10 dager. Og selvsagt gjelder det også her: Det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite!