Av og til er kjæledyr alvorlig syke eller plaget av noe en må undersøke nærmere for å kunne komme fram til den beste behandlingen. Dyret blir da som regel lagt inn ved klinikken. I løpet av tiden dyret er hospitalisert vil vi ta de undersøkelser og utføre de behandlinger som er nødvendige, alltid under god kommunikasjon med deg som eier.  Vi har gode oppstallingsmuligheter og gode muligheter for å utføre de fleste undersøkelser og behandlinger som er nødvendige for ditt dyr. Er det undersøkelser eller behandlinger vi selv ikke utfører, rekvirerer vi dyret ditt til de beste innen fagfeltet. Vi etterstreber god kommunikasjon med dere som eiere, og vil gjøre vårt ytterste for å forklare funn og mulige behandlingsformer samt kostnader. Husk at ingen spørsmål er dumme. Ta derfor kontakt dersom noe er uklart.