GODKJENT AV DEN NORSKE VETERINÆRFORENING.

Røyken og Omegn Dyreklinikk er godkjent av Tilsynsutvalget for Dyreklinikker (TUD).

Godkjenningen er en kvalitetssertifisering. Et utvalg fra Den norske Veterinærforening har vurdert alle forhold ved klinikken vår. Alt fra hygiene og rutiner innen helse, miljø og sikkerhet, til faglig kompetanse, utstyrsnivå, prosedyrer i behandling av dyrene og kundeservice er vurdert. Per i dag har bare 39 av dyreklinikkene i Norge denne godkjenningen, derav bare to andre i Buskerud.

Vi er kjempestolte over å kunne dokumentere denne høye kvaliteten. Dette kommer dyrene som behandles hos oss til gode og gir oss motivasjon til å stå på og utvikle oss videre.

Røyken og Omegn Dyreklinikk -kvalitet og trygghet, det beste for dyrene! er slagordet vårt. Nå har vi også bevis på at dere får kvalitet og trygghet hos oss!

SERTIFISERT CAT FRIENDLY CLINIC.

Røyken og Omegn Dyreklinikk er også sertifisert Cat Friendly Clinic, gold standard. For å bli godkjent/sertifisert og for å nå det høyeste nivået (gold standard) må vi dokumentere at klinikken oppfyller en rekke krav hva gjelder fasiliteter og at personalet ved klinikken holder et faglig høyt nivå hva gjelder kunnskap om katt.

Når en klinikk er sertifisert Cat Friendly Clinic, betyr det at klinikken har mye kunnskap om katt og kattens atferd, at den legger til rette for et godt miljø for kattene som kommer og for de kattene som er oppstallet ved klinikken. Les mer her!