Vi har tilgang på autorisert øyelyser. Vi setter opp egne dager for øyelysning og avansert øyeundersøkelse og -behandling ettersom vi må samle opp flere pasienter for å få øyelyseren til klinikken. Tidspunkt for øyelysning vil annonseres på klinikkens facebookside samt under rubrikkannonsene i Røyken og Hurums Avis. Da bedøvelse av hunden vil påvirke avlesningen, skal hunden ikke sederes den dagen øyelysningen skal foregå, dvs feks HD-fotografering gjøres ikke samme dag.

Ring og meld din interesse dersom dette er aktuelt for ditt kjæledyr, eller kom innom for å lære mer om øyelysning og viktigheten av dette. Husk å ta med registreringsbeviset til hunden din til øyelysningstimen.