Alle kjæledyr bør id-merkes. I mange tilfeller er dette et krav. Hvis dyret ditt blir borte, er id-merkingen en svært god hjelp for å få dyret tilbake til deg. Id-merkingen er stort sett den eneste måten en har hvis en finner et dyr og skal finne eieren.

I dag gjøres id-merking med microchip. Dette er en liten, elektronisk brikke på størrelse med et riskorn som legges under huden i dyrets nakkeområde. Brikken lagrer et nummer. Veterinærer og andre har scannere som finner nummeret. Når en finner microchipnummeret, går en inn på en database (dyreidentitet.no). Her finner en kontaktopplysninger om dyrets eier. Eier kontaktes og dyr og eier gjenforenes.

Det er veterinærer som utfører id-merking og registrering av id-merket inn i databasen.