Røyken og Omegn Dyreklinikk kan utføre EKG på ditt dyr. Dette gjøres typisk i tilfeller med hjerteproblemer der en ønsker å gå mer i dybden på hva som er galt. Rytme- og ledningsfortyrrelser i hjertet utredes. EKG kan også benyttes som hjelpemiddel i diagnostikken av en del andre lidelser. EKG-maskinen er alltid koblet til som et ledd i narkoseovervåkningen under operasjon