Ved Røyken og Omegn Dyreklinikk bruker vi ultralyd ved mange av våre indremedisinske utredninger. Vi har en god ultralydmaskin og personell som er godt trent og kurset i ultralyddiagnostikk. Ved mange lidelser anser vi ultralyd som et av våre viktigste verktøy; her ser vi alvorlighetsgraden av sykdommen og av og til er ultralyd det som verifiserer problemet der andre hjelpemidler kommer til kort. Vi bruker hyppig ultralyd til diagnostikk av blant annet leverproblemer, nyreproblemer, svulster, sykdommer i urinblære, prostataproblemer etc.

Vi foretar også drektighetsdiagnostikk ved bruk av ultralyd.