Veterinær kiropraktikk/dyrekiropraktikk er en form for manuellterapi. Dyrekiropraktisk behandling er en komplementær behandlingsform, det vil si at den ikke byttes ut med tradisjonell veterinærmedisin men kommer i tillegg. Kiropraktikk fokuserer på å behandle nedsatt bevegelighet i alle ledd, men med særlig fokus på ryggraden. Dyrekiropraktikk kan utføres av veterinær eller menneskekiropraktor som har tatt tilleggsutdanning innen kiropraktikk hos dyr. Hos oss utføres behandlingen av veterinær Dina Jørgensen. Dina er sertifisert dyrekiropraktor og sertifisert terapeut innen rehabilitering og fysioterapi hos smådyr. 

Ved den kiropraktiske undersøkelsen vil hele dyret bli undersøkt. Det legges vekt på hvordan leddene beveger seg i forhold til hverandre. Behandlingen går ut på å manipulere ledd som ikke beveger seg normalt på en skånsom måte i det normale bevegelsesmønsteret. De fleste hunder liker den kiropraktiske behandlingen. 

Dyrekiropraktisk undersøkelse og -behandling vil være særlig nyttig ved smerter i rygg og i øvrige deler av muskel-skjelettsystemet. 

Hvem kan ha nytte av veterinær kiropraktikk?

  • Kroniske muskel/skjelettproblemer
  • Akutt problem med stivhet og smerter i rygg
  • Profylaktiske behandlinger, særlig dyr med medfødte misdannelser
  • Eldre hunder
  • Atleter og arbeidshunder
  • Komplementærbehandling hos hunder med kroniske lidelser som spondylose, hofteleddsdysplasi og albueleddsdysplasi

Hele det kliniske bildet vil tas hensyn til ved behandlingen. Det vil si vi vil alltid tenke på om det foreligger underliggende årsaker til problemet. Det kan derfor være at vi ønsker røntgenbilder av dyret.